Logo Gradske biblioteke

Ценовник услуга

Годишња уписнина

Индивидуална чланарина:

Одељење за одрасле – 600,00 дин.

– средњошколци и студенти – 400,00 дин.

– породична – 800,00 дин. (две чланске карте за одрасле)

– бесплатно чланство за добровољне даваоце крви, лица старија од 65 година, незапослене и лица са инвалидитетом (уз валидан документ који потврђује неки од наведених статуса)

Одељење за децу – 300,00 дин.

– породична – 400,00 дин. (две дечије чланарине)

– деца предшколског узраста и прваци остварују право на бесплатно чланство

Огранци – 300,00 дин.

– породична – 400,00 дин. (две чланске карте)

– предшколци и прваци имају право на бесплатно чланство

Колективна чланарина – 50% од годишње чланарине (група од најмање 10 лица)

Месечна чланарина – 100,00 дин. за одељења у граду

Израда дупликата чланске карте 100,00 дин.

Чланови породица власника 3+ картице плаћају 50 % од годишње чланарине

 

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

Услуге фотокопирања библиотечке грађе – 10,00 дин. по А4 страници, 15,00 дин. по А3 страници

Услуге скенирања библиотечке грађе – 25,00 дин. по једној страни

Услуге штампања (црно-бело) – 15,00 дин. по А4 страници

Услуге фотографисања грађе – 50,00 дин. по снимку

Услуге нарезивања садржаја на CD/DVD – 100,00 дин.

Коришћење Интернет клуба 60,00 дин. по започетом сату.

Коришћење Интернет клуба за чланове Библиотеке бесплатно