Logo Gradske biblioteke

Јавне набавке

Налазите се на страници за објављивање јавних набавки Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, која се одржава на основу Закона о јавним набавкама.

Правилник Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ о ближем уређивању поступка јавне набавке PDF


06.09. 2018.
Јавна набавка добара – намештаја за опремање нове зграде Библиотеке (ЈН бр.151- ОП-1)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.03. 2018.
Јавна набавка добара – набавка службеног путничког аутомобила (ЈН бр. 2/2018)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.02. 2018.
Јавна набавка добара – библиотечко информациона грађа (ЈН бр. 1/2018)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

14.11. 2017.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 1/2017)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.11. 2016.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 6/2016)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.11.2016

Јавна набавка услуга – штампа  – флајери за потребе пројекта књижне инсталације за Е-генерације (ЈН бр. 5/2016)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга (ЈН бр. 4/2016)

Jавна набавка услуга – дизајн, припрема за штампу и штампа публикације – каталог легата Миливоја и Божидарке Филиповић

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.09. 2016.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 3/2016)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.07. 2016.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 2/2016)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25. 03. 2016.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 1/2016)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13. 11. 2015.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 4/2015)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење на питање заинтересованог понуђача
Обавештење о закљученом уговору

14. 09. 2015.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 3/2015)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору