© Градска библиотека "Владислав Петковић Дис" Чачак 2007-2019. Најбољи библиотечки пројекат 2006-2009.