Logo Gradske biblioteke

Читаонице

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ корисницима може понудити више читаоница за рад и читање публикација, у складу са библиотечком грађом и потребама читалаца.

Научна читаоница, са 12 читалачких места, у оквиру Научног одељења служи за коришћење стручне литературе која се узима из фонда тог одељења.

Читаоница Дечјег одељења намењена је превасходно најмлађим читаоцима, где су деца у прилици да уз дружење и игру читају књиге, прелиставају сликовнице, цртају и боје цртеже, раде колаже и остале њима интересантне ствари. Читаоница располаже са 15 читалачких места.


Читаоница дневне штампе
 се налази у Синђелићевој 24 (тел. 032/340-960), где корисници могу читати већи број дневних и недељних новина (Политика, Новости, Блиц, Глас јавности, Курир, Чачански глас, Чачанске новине), као и разне популарне часописе и листове (Илустрована Политика, Забавник,Време, НИН, Базар, Наше село, Моћ природе, Свет компјутера…). У читаоници постоји 15 читалачких места.