Logo Gradske biblioteke

Позајмно одељење

Позајмно одељење за одрасле читаоце пружа услуге корисницима старијим од 14 година. Одељење се налази у Синђелићевој 24 (тел. 032/340-960, 032/342-755). Отворено је радним даном од 7.30 до 19.00, а суботом од 8.00 до 13.00 часова. У оквиру фонда одељења, који броји преко 100.000 публикација, жељену књигу налази најшири круг наших корисника: ученици средњих школа, студенти, запослени, пензионери… Поред књига из белетристике, Одељење за одрасле читаоце има и значајан број публикација стручне литературе: филозофија, религија, социологија, економија, право, природне науке, уметност, географија, историја, књижевна критика и историја књижевности.

Фонд одељења и каталози отворени су за приступ корисницима, док електронска база података, алфабетски, стручни и предметни каталог олакшавају проналажење одговарајуће публикације или информације.

Корисницима Одељења за одрасле читаоце пружају се следеће услуге:

  • издавање и препоруке књига
  • консултације са библиотекарима у коришћењу фонда и каталога, као и добијање информација везаних за библиотечко-информациону делатност
  • резервације публикација
  • консултације и помоћ у проналажењу потребне литературе за матурске, семинарске и друге стручне радове
  • помоћ у коришћењу рачунара и интернета у Интернет клубу

У оквиру одељења постављена је стална изложба новоприспелих књига, повремене тематске изложбе књига постављају се поводом одређених датума, јубилеја, годишњица или значајних личности, као и стална недељна акција Књига недеље, где корисници библиотеке могу прочитати приказ препоручене књиге за текућу недељу.

Запослени у Одељењу за одрасле читаоце:

  • Биљана Раичић, библиотекар
  • Душица Косић, библиотекар
  • Душица Цибралић, књижничар
  • Милица Стовраг, књижничар