Logo Gradske biblioteke

Одељење обраде

Одељење за стручну обраду библиотечког материјала задужено је за пријем, физичку и стручну обраду књига намењених Одраслом, Научном и Дечијем одељењу, као и огранцима Библиотеке. Захваљујући потпуној аутоматизацији процеса обраде (започето 1996. године, унапређено од 2010. године уласком установе у систем узајамне каталогизације COBISS), а уз поштовање свих библиотечких прописа и међународних стандарда, књиге веома брзо налазе пут до својих читалаца. Телефон 032/340-960.

Одељењу за стручну обраду библиотечког материјала поверена је израда и одржавање свих врста каталога (електронског и лисних каталога – ауторског, стручног, предметног), као информационих инструмената, намењених, пре свега, нашим корисницима.

Запослени у Стручном одељењу:

  • Наташа Поповић, библиотекар
  • Снежана Планић, виши-књижничар
  • Бранислава Видојевић, књижничар