Logo Gradske biblioteke

Научно одељење

Научно одељење је незаобилазно у научно-истраживачком, студијском и публицистичком раду, јер пружа специјализоване услуге широком профилу читалачке публике. Одељење се налази у Синђелићевој 24 (тел. 032/340-960). Отворено је радним даном од 7.30 до 19.00, а суботом од 8.00 до 13.00 часова.

Одељење располаже књижним фондом од 20.000 књига из свих научних области. Приступ фонду није слободан и он се користи искључиво у читаоници Одељења (12 читалачких места). Библиотечко пословање је од 1997. године компјутеризовано, те су корисницима, поред лисног каталога (ауторски, предметни, централни), преко електронског каталога брзо и лако доступне све релевантне информације. Континуирано се врши и предметна класификација.

Изузетно вредан фонд Научног одељења чини неколико целина: Основни фонд – стручна књига из свих области знања; Референсна литература – библиографије, каталози, лексикони, енциклопедије, речници српског и страних језика, атласи; Едиције – сабрана и изабрана дела домаћих и страних аутора, комплетно редовно коло Српске књижевне задруге, оба издања Српске књижевности у сто књига, издања Српске академије наука и уметности и многе друге; Фонд старе и ретке књиге – садржи публикације на српском језику, штампане углавном у Србији до краја 19. века. Исти третман имају и издања из времена Балканских и Првог светског рата (1912-1918), Другог светског рата (1941-1945), значајна фототипска издања, секретиране публикације, као и књиге са посветама аутора (гости „Дисовог пролећа“, истакнути ствараоци…); Завичајни фонд – формиран на основу интересовања корисника; Библиотека целина Миливоја и Божидарке Филиповић – драгоцена лична библиотека учитељског брачног пара Миливоја (1871-1941) и Божидарке (1874-1958) Филиповић. Јединствена у Србији, броји око 4000 монографских и серијских публикација (комплетна едиција Српски књижевни гласник – стара и нова серија, Годишњица Николе Чупића, Дело, Мисао, итд.).

При Научном одељењу континуирано функционише и међубиблиотечка позајмица и сарадња са библиотекама у земљи и иностранству.

Запослени у Научном одељењу:

  • Маријана Матовић, библиотекар-саветник
  • Мирко Дрманац, виши библиотекар