Logo Gradske biblioteke

Матична служба

Матична служба Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис“ у Чачку задужена је за развој и унапређење библиотечке делатности на територији Моравичког округа (тел. 032/223-608). Ова Служба своје матичне функције обавља у четири општине Моравичког округа: чачанској, горњомилановачкој, лучанској и ивањичкој.

Мрежу библиотека Моравичког округа чине:

 • Матична библиотека – Градска библиотека “Владислав Петковић Дис“ у Чачку, са огранцима у Мрчајевцима, Заблаћу, Прељини и Пријевору
 • три Општинске библиотеке:
  • “Браћа Настасијевић“ у Горњем Милановцу
  • Библиотека Центра за културу, спорт и туризам у Гучи
  • “Светислав Вуловић“ у Ивањици
 • три Специјалне библиотеке у Чачку:
  • Библиотека Историјског архива
  • Библиотека Народног музеја
  • Библиотека Фабрике “Цер“
 • десет школских библиотека у средњим школама:
  • Чачак (шест)
  • Горњи Милановац (две)
  • Лучани
  • Ивањица
 • 34 школске библиотеке у основним школама:
  • Чачак (17)
  • Горњи Милановац (седам)
  • Лучани (шест)
  • Ивањица (четири)

На свом подручју Матична служба води Окружни регистар библиотека, као и електронску базу података у склопу јединственог програма Мрежа библиотека Србије; пружа стручну помоћ библиотекама при формирању, обнављању и сређивању књижног фонда, физичкој и стручној обради публикација, каталогизацији, аутоматизацији пословања и унапређењу културно-просветне делатности; врши надзор над стручним радом библиотека старајући се о примени библиотечких стандарда и прописа; пружа неопходну помоћ при усавршавању библиотечких кадрова (организује семинаре, саветовања и обуку за обављање библиотечких послова); прати и проучава стање и потребе библиотека и предлаже мера за унапређење библиотечке делатности и сарађује са библиотекама у Округу у области струке и културно-просветне делатности.

Запослени у Матичној служби:

 • Дубравка Илић, виши-библиотекар
 • Владимир Симић, библиотекар