Logo Gradske biblioteke

Књиговезница

Књиговезница Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ налази се у просторијама Дома културе (Градски трг, Жупана Страцимира 1). Књиговезница је задужена да води све књиговезачке послове у установи и да пружа техничку помоћ запосленима приликом организације програма Библиотеке или у редовном раду. Поред тога, Књиговезница пружа услуге другим лицима и установама из области књиговезачког посла.

Запослени у Књиговезници:

  • Милета Станојевић, књиговезац