Logo Gradske biblioteke

Адресар запослених

Одељење Име и презиме Телефон/Email
Директор установе др Богдан Трифуновић 032-323-608 /
Позајмно одељење Биљана Раичић 032-342-755
Душица Брковић 032-342-755
Душица Цибралић 032-342-755
Милица Стовраг 032-342-755
Одељење за културно- просветну делатност Марија Радуловић 032-340960
Одељење за децу и младе Јелена Дуковић 032-340-960

Маријана Лазић 032-340-960

Ана Станојевић 032-340-960
Научно одељење
Мр Маријана Матовић 032-340-960

Мирко Дрманац 032-340-960
Завичајно одељење
Оливера Недељковић 032-322-098

Тијана Мутавџић, М.А. 032-322-098
Одељење часописа
Тамара Јанковић
Матична служба
Дубравка Илић 032-222-098

Владимир Симић 032-222-098
Одељење обраде
Наташа Поповић 032-340-960

Снежана Планић 032-340-960

Бранислава Видојевић 032-340-960
Издавачка делатност
Центар за дигитализацију
Александар Вукајловић  032-340-960
Књиговезница
Милета Станојевић 032-340-960
Александар Пауновић  032-340-960
Секретаријат
Светлана Петровић  032-340-960
Техничка служба Радмила Лазић 032-340-960

Загорка Петровић  032-340-960

Данијела Ћериман  032-340-960

Ненад Маринковић  032-340-960