Logo Gradske biblioteke

Завичајна библиографија

Полазећи од значаја библиографија за сваки истраживачки рад, у Градској библиотеци се од 1992. године посвећује већа пажња изради библиографија. Завичајне библиографије при том имају примарни значај, јер оне прикупљају, описују и сређују грађу за проучавање и оцену завичајне културе. Због тога је и настала едиција Завичајна библиографија, у којој је до сада објављено 17 наслова.


 

Поводом прославе 800 година постојања цркве у Чачку, Страцимирове задужбине, Биљана Николић и Марија Орбовић урадиле су 1992. године „Прилог за библиографију – 800 година цркве Богородице Градачке“, коју чини 344 библиографске јединице. Библиографију прате регистри серијских публикација, аутора и наслова обрађених текстова.

Богородица Градачка : прилог за библиографију / Биљана Николић, Марија Орбовић. – Чачак : Градска библиотека, 1992. – 60 стр. ; 20 cm

(344 библиографске јединице)


Библиографију Данице Марковић (1900-1993) урадила је Милица Баковић 1993. године поводом шездесетогодишњице смрти ове познате српске песникиње рођене у Чачку. Поред збирки песама библиографија обухвата и поезију објављену у периодици од 1900-1903. године, антологије у којима је она заступљена, као и радове о књижевном делу Д. Марковић настале у периоду од 1904. до 1993. године.

Даница Марковић (1879–1932) : библиографија (1900–1993) / Милица Баковић ; сарадници Јелена Јелушић и Марија Орбовић. – Чачак : Градска библиотека, 1993. – 35 стр. ; 20 cm

(241 библиографска јединица)


„Миодраг М. Јаћимовић – прилог за библиографију“ аутора Милице Баковић, објављена 1993. године, садржи 170 библиографских јединица овог чачанског књижевника, који је објавио двадесетак књига прозе, између којих и монографије о устаницима Арсенију Ломи и Лазару Мутапу, као и монографију Техничке школе у Чачку.

Миодраг Јаћимовић : прилог за библиографију / Милица Баковић. – Чачак : Градска библиотека,  1993. – 20 cm

(170 библиографских јединица)


„Библиографија др Радула Марковића“ аутора Марије Орбовић објављена је 1994. године и садржи 694 библиографске јединице. Овај књижевник и неуморни сакупљач народних умотворина, поред поезије за децу и одрасле, есеја, афоризама и епиграма, објавио је двадесетак књига народног стваралаштва, сакупљеног на просторима Западне Србије. Народне пословице су и тема његове докторске дисертације.

Библиографија др Радула Марковића : прилог / Марија Орбовић. – Чачак : Градска библиотека, 1994. – 80 стр ; 20 cm. – (Завичајна библиографија ; 4)

(694 библиографске јединице)


Као пета књига едиције „Завичајна библиографија“ 1995. године објављена је „Библиографија Стевана М. Луковића“. Аутор Милица Баковић сакупила је 242 библиографске јединице о овом трагичном српском песнику, рођеном у Чачку 1877. Обухваћен је Луковићев рад, као и литература о њему од 1894. до 1993. године. Књига садржи и регистре аутора и наслова часописа и листова.

Библиографија Стевана М. Луковића : прилог / Милица Баковић. – Чачак : Градска библиотека, 1995. – 20 cm. – (Завичајна библиографија ; 5)

(242 библиографске јединице)


 

Биљана Николић је библиографски обрадила 1215 јединица за „Библиографију Радована М. Маринковића“ о чачанском новинару и књижевнику, потписнику преко 80 књига и неколико хиљада новинских текстова. Оглашавао се Маринковић у њима као песник, есејиста, етнолог, историчар, писац рецензија и приказа. Библиографија садржи и регистре, ауторски и насловни.

Библиографија Радована М. Маринковића : прилог / Биљана Николић. – Чачак : Градска библиотека, 1996. – 119 стр. ; 20 cm  . – (Завичајна библиографија ; 6)

(1215 библиографских јединица)


Поводом прославе 120 година од Јаворског рата 1996. године објављена је библиографија радова о овом историјском догађају, „Јаворски рат – библиографија“. Аутори, Љубомир и Светислав Марковић сабрали су 161 библиографску јединицу из монографија, дневника, мемоара, белетристике, бројних часописа и листова. На крају књиге дат је именик аутора.

Јаворски рат 1876 : библиографија / Љубомир М. Марковић, Светислав Љ. Марковић. – Чачак : Градска библиотека, 1996       . – 46 стр ; 20 cm. – (Завичајна библиографија ; 7)

(161 библиографска јединица)


Мр Јелена Ковачевић и Милица Баковић су аутори књиге „Све моје године – библиографија Николе А. Косића са прилозима (1953-1998)“, објављене 1998. године. Никола А. Косић, мајор Војске Краљевине Југославије, провео је пола века у емиграцији у Америци бавећи се публицистичким радом. Тридесет година уређивао је Српски радио програм у САД.

Све моје године : библиографија са прилозима Николе А.Косића : 1952-1998 / Јелена Ковачевић, Милица Баковић. – Чачак : Градска библиотека : Удружење публициста, 1998 (Чачак : Етитекс). – 92 стр. ; 22 cm. – (Завичајна библиографија ; 8 )

(377 библиографских јединица)


Поводом 150 година Читалишта и 100 година штампарства у Чачку објављена је 1998. године ретроспективна библиографија „Чачанско штампарство и издаваштво 1833-1941“. У 429 библиографских јединица стало је скоро све што је објављено у Чачку у том периоду, обухватајући књиге и 51 лист и часопис. За ову фундаменталну књигу чачанске завичајне библиографије, аутор Марија Орбовић добила је награду „Стојан Новаковић“ за 1999. годину.

Чачанско штампарство и издаваштво : библиографија : 1833-1941 / Марија Орбовић. – Чачак : Градска библиотека, 1998 (Чачак : Графика „Јуреш“). – 218 стр. ; 21 cm. – (Завичајна библиографија ; 9)

(429 библиографских јединица)


Марија Орбовић потписује библиографију часописа Врело, који издаје Завичајно друштво Трнава из Београда. Завичајно друштво Трнава посвећено је очувању народног културног стваралаштва, као и уметничког израза појединаца рођених или пореклом из села Трнава поред Чачка. Часопис објављује радове из историје, географије, књижевности, етнологије и фолклора трнавског и чачанског краја.

Врело : 1/1983 – 25/2001 : библиографија / Марија Орбовић. – Чачак : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ ; Београд : Завичајно друштво Трнава, 2001 (Чачак : Штампарија „Бајић”). – 87 стр. ; 21 cm. – (Завичајна библиографија ; 10)


Поводом 30 година излажења и 150 објављених бројева Градска библиотека је 2005. године објавила обимну библиографију часописа „Градац“, јединственог споменика српског, али и далеко ширег културног простора. Аутори библиографије, Мила Јовашевић и Марија Орбовић, обрадиле су 1570 јединица, класификовале их према УДК систему, а ради веће информативности израдиле и именски регистар, регистар преводилаца и регистар тематских бројева.

Електронско издање

Градац : библиографија 1–151 / Мила Јовашевић, Марија Орбовић. – Чачак : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2005 (Београд : Зухра). – 168 стр. ; 25 cm. – (Завичајна библиографија ; 11)

(1570 библиографских јединица)


Из пера нашег познатог библиографа и библиотекара Добрила Аранитовића проистекла је 12. књига у едицији „Завичајна библиографија“: Андрија Б. К. Стојковић: био-библиографија, о познатом филозофу и научном раднику рођеном у Чачку. Аутор је у библиографији пописао 1.109 библиографску јединицу и урадио опсежне регистре: именски, стручни, регистар публикација итд.

Електронско издање

Андрија Б. К. Стојковић : био-библиографија / Добрило Аранитовић. – Чачак : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2006 (Чачак : Графика „Јуреш“). – 286 стр. ; 21 cm. – (Завичајна библиографија ; 12)

(1109 библиографских јединица)


Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ објавила је био-библиографију „Плави дозиви Радојка Николића“, као 13. књигу едиције „Завичајна библиографија“. Аутор био-библиографије је библиотекар-саветник Марија Орбовић, а рецензент Оливера Недељковић. Прилог за библиографију Радојка Николића садржи 647 јединице, којом су обухваћени ауторски радови, као и литература о Радојку Николићу. Све јединице описане су „de visu“, а опис је дат према стандардима ISBD(M) и ISBD(CP). Библиографију прате регистар имена и рагистар наслова листова и часописа.

Плави дозиви Радојка Николића : био-библиографија / Марија Орбовић. – Чачак : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2007 (Чачак : Графика „Јуреш“). – 150 стр. ; 21 cm. – (Завичајна библиографија ; 13)

(647 библиографских јединица)


Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ објавила је био-библиографију завичајног књижевника, новинара и публицисте Синише Пауновића (1903-1995) „Испуњен живот“ поводом 160 година Библиотеке у Чачку. Аутор био-библиографије је библиотекар-саветник Марија Орбовић, а рецензенти су др Радивоје Микић и др Александра Вранеш. Био-библиографија Синише Пауновића садржи исцрпну студију о самом Пауновићу, његовом животу и обимном делу, прилоге за библиографију Синише Пауновића (са 1362 библиографске јединице), регистре имена, наслова листова и часописа. Све јединице описане су „de visu“, а опис је дат према стандардима ISBD(M) и ISBD(CP).

Испуњен живот : биобиблиографија Синише Пауновића / Марија Орбовић. – Чачак : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ : Породица Пауновић, 2008 (Београд : Чигоја штампа). – 380 стр. : фотогр. ; 23 cm. – (Едиција Завичајна библиографија ; 14)

(1362 библиографске јединице)


Други део библиографије часописа „Врело“, за период 2002-2008. година, урадили су Марија Орбовић и Душан Баралић, војник на цивилном служењу рока, у 2009. години. Ова библиографија, 15. у едицији, допуњује претходну, која је урађена 2001. године, као 10. у едицији „Завичајна библиографија“.

„Врело“ : библиографија. 2, 2002-2008 / Марија Орбовић, Душан Баралић. – Београд : Завичајно друштво „Трнава“ ; Чачак : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2009 (Београд : Наука и друштво). – 116 стр. : илустр. ; 22 cm. – (Завичајна библиографија ; 15)

Тираж 200. – Стр. 3-9: О раду на часопису „Врело“ / Ранко Симовић. –
Регистар.

ISBN 978-86-903533-6-1 (брош.)

(617 библиографских јединица)


Марија Орбовић аутор је 16. књиге у едицији „Завичајна библиографија“, о часопису Полет, који је у Чачку уређивао Дојчило Митровић од 1924. до 1926. године. Овај омладински часопис далеко превазилази омладинске и чачанске оквире: мада је у Полету сарађивао велики број чачанских аутора -укупно 32 (25 ђака и 7 професора), чији радови чине 113 јединица библиографије часописа, приближно једна половина свих радова, Полет ипак није био локалног карактера, јер само девет јединица садрже локалне теме. Информативности монографије и лакшем сналажењу доприносе Именски регистар и Регистар разрешених псеудонгша и иницијала.

Марија Орбовић, Полет библиографија

 

 

 

 

 

Полет : 1924-1926 / Марија Орбовић. – Чачак : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2009 (Чачак : Јуреш). – 201 стр.  : илустр. ; 22 cm. – (Едиција Завичајна библиографија ; 16)

Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија
часописа Полет: стр. 167-195. – Регистри.

ISBN 978-86-83375-49-3 (брош.)

(245 библиографских јединица)


„Светиљка за Александра Ристовића“ је  песникова био-библиографији  коју је Градска библиотека објавиила као 17. књигу у едицији Завичајна библиографија. Прилози за биографију овог значајног Чачанина заузимају педесетак страница са фотографијама, а аутор  Оливера Недељковић прикупила је 775 библиографских јединица из Ристовићевог стваралаштва, приређивачког и преводилачког рада. Уз именски регистар и регистар наслова листова и часописа, књига ће бити незаобилазно штиво будућим проучаваоцима дела Александра Ристовића који заузима високо место у српској литератури 20.века. Уредник издања је Даница Оташевић, а рецензент Марија Орбовић. Библиотека је 2010.године организовала научни скуп о стваралаштву Александра Ристовића и објавила зборник радова, па је објављивањем библиографије  на најбољи начин заокружен завичајни дуг овом песнику који је пре три деценије добио и престижну „Дисову награду“.

Оливера Недељковић - Светиљка за Александра Ристовића

 

 

 

 

 

Светиљка за Александра Ристовића : прилози за библиографију : (1950-2011) / Оливера Недељковић. – Чачак : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2012 (Чачак : Штампарија „Бајић“). – 209 стр. : илустр. ; 21 cm. – (Едиција Завичајна библиографија ; 17)

Тираж 200. – Регистри.

ISBN 978-86-83375-63-9 (брош.)

(775 библиографских јединица)