Logo Gradske biblioteke

Врела

Године 1983. покренута је завичајна библиотека „Врела“, као едиција која ће баштинити стваралаштво завичајних књижевника. У оквиру едиције објављено је 1983. године поновљено издање приповедака „Живот за живот“ Александра Радуловића. Та књига је дуго година била једина публикација библиотеке Врела, да би од 2000. године практично био обновљен рад у оквиру ње. Књига Миодрага Мила Божанића „Жетва душе“ излази из штампе 2000. године, следи „Речима кроз време“ Љубомира М. Марковића (2001), збирка приповедака Данице Марковић „Купачица и змија“ (2003), „Присени“ Синише Пауновића (2003) и „Оно време кружока“ Ранка Симовића (2005). У 2006. години објављена је књига „Кад су летеле камилавке“ Синише Пауновића, документарна проза о историјским догађајима из 1937. године, у вези са обарањем Конкордата са Ватиканом у Краљевини Југославији. Као осма књига ове едиције у 2013. години објављена је књига „Дису у гостима“ (приредио Драган Хамовић), у којој су обједињене сачуване беседе и интервјуи добитника Дисове плакете/награде и гостију „Дисових пролећа“ од 1964. до 2012. године.

Објављене књиге у едицији Врела:

  1. Александар Радуловић, Живот за живот, 1983. Каталошки запис о публикацији
  2. Миодраг Миле Божанић, Жетва душе, 2000. Каталошки запис о публикацији
  3. Љубомир М. Марковић, Речима кроз време, 2001. Каталошки запис о публикацији
  4. Даница Марковић, Купачица и змија, 2003. Каталошки запис о публикацији
  5. Синиша Пауновић, Присени, 2003. Каталошки запис о публикацији
  6. Ранко Симовић, Оно време кружока, 2005. Каталошки запис о публикацији
  7. Синиша Пауновић, Кад су летеле камилавке, 2006. Каталошки запис о публикацији
  8. Дису у гостима, прир. Драган Хамовић, 2013. Каталошки запис о публикацији