Logo Gradske biblioteke

Посебна издања

Књига „Читалишта и библиотеке у Чачку“ Љубомира Марковића објављена је као прва и, засада, једина у едицији „Вукове стазе“. У књизи је на основу докумената приказан развој библиотекарства у чачанском крају од 1848. године, када је основано прво читалиште у Чачку, па све до 1987. године, али је највише простора посвећено развоју Градске библиотеке.

У оквиру манифестације Дисово пролеће Градска библиотека је објавила и зборник „Песници Дисовог пролећа“ у две књиге. Прва је изашла 1978. године и садржи песме првих 15 лауреата. Избор песама, предговор и белешке о песницима написао је Миладин Вукосављевић. Књига је објављена у сарадњи са „Чачанским гласом“ и СИЗ-ом културе. Другу књигу објавила је Градска библиотека самостално 1989. године. Милован Урошевић је извршио избор песама и написао предговор и белешке о песницима, учесницима на следећих десет Дисових пролећа. Михајло Пантић је 2003. године приредио књигу “Онај живот“, у којима су сабране песме првих 40 добитника Дисове награде.

Градска библиотека 1848–1998 (1998) наслов је публикације објављене поводом 150-годишњице оснивања првог читалишта и претече Градске библиотеке у Чачку. Књигу су припремили директор библиотеке Даница Оташевић и публициста Радован М. Маринковић. Стање и перспективе развоја завичајних фондова (2004) је зборник радова са саветовања библиотекара Србије одржаног у Чачку, у организацији Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ децембра 2000. године. Мотив за саветовање, то јест настајање зборника, проистекао је из запостављености завичајних фондова и грађе у домаћем библиотекарству (слично саветовање пре тога одржано је 18 година раније у Нишу), као основних чувара националне баштине и културног идентитета.

Публикација Књига као лек (2004) настала је поводом успешне реализације пројекта „Књига као лек“, који је реализован у Окружном затвору у Чачку у периоду 2001–2003. година. Осмишљени програм културно–просветног рада са затвореницима, у циљу њихове лакше ресоцијализације, оствариван је у склопу пројекта проширивања корисничких услуга савремене библиотеке.

Поводом јубиларног 50. Дисовог пролећа Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ објавила је 2013. године репрезентативно издање сабраних песама Владислава Петковића Диса „Са заклопљеним очима“. Ово издање, које је побрало многобројне похвале од стручњака, књижевника и критичара због свог изгледа и квалитета, уредила је Даница Оташевић, а ликовно-графичко обликовао Зоран Јуреш.

Korica-Sa-Zaklopljenim-ocim

 

 

 

 

 

 

Списак посебних и заједничких издања:

 1. Програм развоја Градске библиотеке 1970-1975, [1970]
 2. Песници Дисовог пролећа I (прир. Миладин Вукосављевић), 1978.
 3. Младост Титу (ур. Љубомир Марковић, Драгослав Николић), 1981.
 4. Жубори : зборник песама ученика основних и средњих школа Чачка и околине 1-6, 1983-1990.
 5. Љубомир Марковић, Читалишта и библиотеке у Чачку, 1987.
 6. Песници Дисовог пролећа II (прир. Милован Урошевић), 1989.
 7. Даница Оташевић, Радован М. Маринковић, Градска библиотека у Чачку : 1848-1998, 1998.
 8. Милен Алемпијевић, Хаљина са цветовима, 1999.
 9. Светислав Љ. Марковић (прир.), Животокњижје Љубомира М. Марковића, 2001.
 10. Светлана Вучковић, Траг немира, 2001.
 11. Јелена Ковачевић, Руске теме у Српском књижевном гласнику : (1901-1914), 2001.
 12. Дисова поезија : зборник радова (ур. Новица Петковић), 2002.
 13. Стеван Луковић, Песме, 2002.
 14. Милорад Лазовић, Уловљен у време, 2002.
 15. Онај живот : четрдесет песника Дисовог пролећа (приредио, предговор и белешке написао Михајло Пантић), 2003.
 16. Стање и перспективе развоја Завичајних фондова (зборник радова), 2004.
 17. Кроз капију : књига као лек (прир. Даница Оташевић), 2004.
 18. Никољско јеванђеље, 2005.
 19. Даница Марковић, Историја једног осећања : сабране песме, 2006.
 20. Тренуци Данице Марковић : зборник радова (ур. Слободанка Пековић), 2007.
 21. Богдан Трифуновић, Живот под окупацијом : чачански округ 1915-1918, 2010.
 22. Владислав Петковић Дис, Са заклопљеним очима, 2013.