Logo Gradske biblioteke

Едиције

Библиотечки радници у Чачку временом су разумели значај програмски и развојно уобличене издавачке делатности за њен квалитет. Тако су настајале едиције Књига госта (1973), Токови (1979), Жубори (1983), завичајна библиотека Врела (1983), едиције Каталози изложби (1984), Завичајна библиографија (1992), Сунчаник (1999), лист Дисово пролеће (од 1971), стручни часопис Глас библиотеке (1988). Околности у којима је Библиотека обављала свој рад свих ових година су, најчешће, биле неповољне по континуитет издавачке делатности, тако да су се поједине едиције временом угасиле или нису заживеле (Жубори, Сунчаник).