Logo Gradske biblioteke

Пројекти

Europeana Inside project logoГрадска библиотека Чачак од 2013. године учествује у великом међународном пројекту Europeana Inside као придружени партнер. Циљ овог пројекта који финансира Европска Унија је да омогући установама културе, попут музеја, архива, библиотека, да буду заступљеније са својим колекцијама у европској дигиталној библиотеци Europeana.

Дигитална библиотека – дугогодишњи програм (од 2006. године) дигитализације библиотечке грађе из фондова Градске библиотеке Чачак, који за циљ има очување и већу доступност локалне културне баштине у дигиталном облику, http://www.cacak-dis.rs/dig_bibl/index.html. Пројекат подржан од стране Министарства културе и Министарства рада и социјалне политике Републике Србије. На годишњем стручном скупу библиотекара Србије „Библионет 2009“ у Сомбору јуна 2009. године (у организацији Заједнице матичних библиотека Србије и Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора) Дигитална библиотека је проглашена најбољим пројектом јавних библиотека Србије за период 2006-2009.

Дигитална архива аудио-видео грађе – од 2010. године Центар за дигитализацију ради на формирању ове дигиталне архиве, која би настала дигитализацијом старих снимака из архива локалних медија у Чачку. Прекретницу у овом пројекту чини уговор о пословно-техничкој сарадњи између наше Библиотеке и ТВ „Галаксија 32“ из Чачка, потписан јануара 2011, а сама дигитализација је започела у новембрау 2011. У току је интензиван рад на дигитализацији старих видео касета, процедуре дигитализације и друга документација су већ написани. Наша процена је да ће посао дигитализације само архиве ТВ „Галаксија 32“ потрајати најмање две године. На крају 2012. године дигитализована  архива аудио и видео записа има преко 1.000 сати описаног материјала.

Веб архива Чачка – пројекат дигиталног архивирања интернет домена и веб сајтова који су од значаја за културно-историјску баштину Чачка и околине. Укупно се архивира око 130 веб сајтова, примарна намена ове активности је чување дела завичајне баштине и тестирање могућности развоја система заархивирање извора са интернета.

Завичајне колекцијеhttp://www.cacak-dis.rs/zavicajne-kolekcije, пројекат проистекао из вишегодишњег рада запослених Градске библиотеке у Чачку на пољу прикупљања, чувања, обраде и дигитализације завичајне грађе. Завичајне колекције примењују софтверско решење за дигиталне колекције Omeka и у току је тестирање оптималних решења за потребе Градске библиотеке у Чачку.

Дневник дигитализације – Центар за дигитализацију Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис” објавио је “Дневник дигитализације”, систем за управљање информацијама у процесу дигитализације библиотечке грађе, као Microsoft Access базу података. Објављивање овог софтвера прати и издавање документа “Дневник дигитализације: упутство за коришћење” у pdf формату, под Creative Commons 3.0 лиценцом. Дневник дигитализације може се слободно преузети са адресе http://www.cacak-dis.rs/dokumenti/digitalizacija/dnevnik-digitalizacije.mdb, док је документ „Дневник дигитализације: Упутство за коришћење“ објављен је као електронски документ у pdf (Portable Document Format) формату на адреси http://www.cacak-dis.rs/dokumenti/digitalizacija/dnevnik-digitalizacije-uputstvo.pdf, под Creative Commons 3.0 лиценцом. Зарад разумевања одредби лиценце и начина коришћења Упутства посетите http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sr.

Од 2011. године Центар за дигитализацију тестира пројекат „Читанка“, аутора Ивице Лазаревића из Народне библиотеке „Радослав Никчевић“ у Јагодини, као могуће решење за преглед дигиталних колекција. Изворни код налази се на адреси https://github.com/BibliotekaJagodina/Knjiga и објављен је под AGPL лиценцом. Тренутну тестну фазу можете видети на адреси http://cacak-dis.rs/dokumenti/citanka/