Početna · Uopšteno · Započeta saradnja sa CDHN

Započeta saradnja sa CDHN


Centar za digitalizaciju Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ sa velikim zadovoljstvom obaveštava da je započeta saradnja sa Centrom za digitalne humanističke nauke. Centar za digitalne humanističke nauke se bavi razvojem teorijskih osnova i praktične upotrebe digitalnih tehnologija u istraživanju, nastavi i promociji filoloških, leksikografskih, književnih i drugih humanističkih nauka. Na čelu Centra je Toma Tasovac, koji za sada, sa okupljenim timom kolega, iz entuzijazma radi na nekoliko projekata. Više o tome pogledajte na stranici o projektima http://humanistika.org/?cat=3.

Pomenuta saradnja naših centara ostvarena je kroz ustupanje dela digitalizovane građe iz Digitalne biblioteke, odnosno tekstova nastalih procesom optičkog prepoznavanja karaktera skeniranih dokumenata, za potrebe dodavanja u korpus tekstova koji se u CDHN-u koriste za izradu bilingvalizovanog srpsko-engleskog onlajn rečnika. Kolega Tasovac se obratio našoj ustanovi za uspostavljanje saradnje, čemu su Centar za digitalizaciju i Gradska biblioteka Čačak izašli u susret bez mnogo razmišljanja. Velika kolekcija tekstualnih dokumenata, nastalih tokom redovnog procesa digitalizacije, predata je besplatno i bezuslovno CDHN-u. Gradska biblioteka u Čačku na ovaj način pruža malu podrušku ovoj inicijativi i poziva srodne ustanove, kao i nadležne institucije, da u skladu sa mogućnostima učine isto.

30.10.2009. 12:17


Gradska biblioteka Cacak on Facebook

Linkovi


Share/Save/Bookmark