Početna · Prikazi · DigitalPreservationEurope

DigitalPreservationEurope


DigitalPreservationEurope (DPE) je dugoročna inicijativa za unapređenje koordinacije, kooperacije i konzistentnosti u postojećim aktivnostima na obezbeđivanju efektne zaštite digitalnih materijala. DPE podstiče saradnju i razmenu znanja, ideja i praktičnih rešenja između više nacionalnih inicijativa digitalne zaštite (digital preservation) širom Evrope. Na samom veb sajtu nalazi se stranica koja definiše digitalnu zaštitu kao „skup aktivnosti potrebnih zarad lociranja, prikazivanja, korišćenja i razumevanja u budućnosti“. DPE je praktično nastavak ERPANET projekta (Electronic Resource Preservation and Access Network), koji je finansirala Komisija EU (The European Commission) za potrebe uspostavljanja konzorcijuma ustanova kulture, softverskih kompanija, istraživačkih institucija, nevladinog sektora, u cilju razvoja najboljih teorijskih i praktičnih okvira digitalne zaštite kulturnog i naučnog nasleđa.

Ukupno je 11 institucija zastupljeno kao partneri u projektu, uglavnom nacionalnih ustanova evropskih zemalja iz sektora kulture i nauke. Još je veći broj tzv. „pridruženih partnera“ (ukupno 20 u januaru 2009), jer je kompleksnost problema digitalne zaštite i obimnost poslova uslovila interdisciplinarnu saradnju među mnogobrojnim institucijama različitih profila i aktivnosti. DPE je pokrenuo i sopstveni program razmene profesionalaca iz oblasti digitalne zaštite (DigitalPreservationEurope Exchange Programme - DPEX), kako bi pojedinci stekli priliku da u mnogobrojnim ustanovama Evrope steknu dragoceno iskustvo, razmene ideje i usavrše znanje, odnosno praksu. Program je bio otvoren do kraja 2008. godine i omogućavao je da primljeni kandidati borave u nekoj ustanovi (koju su sami izabrali i kontaktirali, kako bi dobili zvaničan poziv) u periodu između dve nedelje i tri meseca (takođe slobodan izbor kandidata). Organizacija DPE stipendiranim pojedincima darežljivo je pokrivala sve troškove puta, smeštaja i boravka (do određenog maksimuma).

Gradska biblioteka u Čačku može s ponosom reći da su njeni radnici i Centar za digitalizaciju za nekoliko meseci ostvarili zapaženu saradnju sa DPE i članicama konzorcijuma, kroz stručno usavršavanje, objavljivanje radova i prevođenju stručne literature na srpski jezik (rad u toku, više informacija uskoro).

10.02.2009. 13:13


Gradska biblioteka Cacak on Facebook

Linkovi


Share/Save/Bookmark