Početna · Digitalna biblioteka · Dokumentacija Digitalne biblioteke

Dokumentacija Digitalne biblioteke


Ranije smo govorili o dokumentovanju projekata digitalizacije, kao veoma važnoj fazi svakog projekta, posebno kada se radi o nečemu novom i nedovoljno poznatom javnosti. Naša praksa pokazuje da dokumentaciju o nekom projektu treba prikupljati i obrađivati uporedo sa radom na samom projektu, jer sve kasnije intervencije dolaze zakasnelo i oduzimaju više vremena za pripremu i objavljivanje građe. Domaći projekti digitalizacije veoma retko posvećuju pažnju ovom pitanju, već se o detaljima govori na konferencijama i stručnim skupovima, što samo po sebi ograničava dostupnost informacija.

Kako bi smo makar u jednom segmentu poboljšali dokumentaciju o digitalizaciji u Gradskoj biblioteci Čačak, objavili smo skoro sve radove i PowerPoint prezentacije nastale od 2005. godine do danas, a proizvod su radnika ustanove koji se bave digitalizacijom (od 2008. Centra za digitalizaciju) ili neposredno imaju veze sa samim procesima digitalizacije koji se sprovode u čačanskoj Biblioteci. Spisak radova i prezentacija može se naći na našem sajtu Digitalna biblioteka, u delu sajta "O projektu". Odmah treba naglasiti da ovde govorimo o elektronskim verzijama tekstova u pdf formatu, odnosno o gotovim PowerPoint prezentacijama, koje su objavljene u verzijama kako su i svojevremeno prezentovane. Svi dokumenti mogu se slobodno preuzeti, a u pitanju je više od 10 radova i devet prezentacija (spisak nije konačan) Aleksandra Vukajlovića, Mirka Drmanca i Bogdana Trifunovića (za sada), objavljenih na jednom mestu, pa smatramo da su na taj način dostupniji zainteresovanim kolegama. Jedan broj radova ranije je objavljen u Glasu biblioteke, ali smatramo da smo ih na ovaj način grupisali sa ostalim relevantnim radovima i prezentacijama. Naravno, ti spiskovi biće redovno ažurirani kako novi radovi budu nastajali, a moguće je da će biti obogaćeni i video materijalima u budućnosti.

11.05.2009. 10:19


Gradska biblioteka Cacak on Facebook

Linkovi


Share/Save/Bookmark