Početna · Baza znanja

Baza znanja

NAPOMENA: Usled promene internet domena Srbije većina izvora sa liste promenila je svoje URL adrese. Usled nemogućnosti da se prate promene ove liste Baza znanja se neće više dopunjavati niti ažurirati.

Repozitorijum elektronskih izvora informacija o digitalizaciji i digitalnim bibliotekama

Baza znanja predstavlja onlajn repozitorijum izvora informacija o digitalizaciji na internetu. Cilj je da takav spisak bude pregledan i konkretan, sa jasno omeđenim kriterijumima relevantnosti za temu bloga i poslove digitalizacije. Pokušaćemo da u okviru Baze znanja objedinimo određeni broj elektronskih izvora na srpskom i srodnim jezicima, kao i radove naših autora na stranim jezicima, zarad korisnosti po domaću struku i promovisanja tih radova i autora.


Objavljeni članci i knjige


Elektronski časopisi


Repozitorijumi


Digitalne biblioteke

07.05.2008. 09:10


Gradska biblioteka Cacak on Facebook

Linkovi


Share/Save/Bookmark