Помоћ у коришћењу и претраживању Дигиталне библиотеке    |   Назад

 

Како претраживати колекције?

 

Шта су кључне речи?

 

Претрага пуног текста

 

Које писмо користити?

 

Мапа сајта

 

Како претраживати колекције?

 

Претраживање заступљених дигиталних колекција основни је начин приступа информацијама у оквиру Дигиталне библиотеке. Колекције је могуће претраживати по више основа, избором претраживања кључних речи, аутора или наслова публикација које су заступљене у колекцијама, док је за публикације у категорији Књиге омогућена и претраг у пуном тексту. Битно је напоменути да одређене колекције дају резултате претраживања само за кључне речи. Такве су колекције дигитализованих новина, као што је "Чачански глас". То је због тога што у новинама постоји велики број кратких чланака и вести, који су често и непотписани, па је претрага у том случају могућа само преко кључних речи. Приликом претраживања колекција поштујте неке логичне премисе, као што је уношење прво имена па презимена, уколико се претраживање врши по личним именима.

Упит за претраживање уноси се на почетној страници (којој се приступа преко адресе http://www.cacak-dis.rs/dig_bibl/index.html). Упити се уносе у предвиђено поље за претрагу, док вам је са десне стране у падајућим листама омогућено да ограничите претраживање на кључне речи, ауторе, наслове или пун текст публикација, односно на поједине колекције, као што су књиге, новине, часописи итд. Резултати претраживања приказују се у новом прозору, груписани по десет на страници.

 

Шта су кључне речи?

 

Кључне речи представљају термине и речи који ближе описују садржај поједине странице, тј. документа у Дигиталној библиотеци. Кључне речи настале су на основу анализе садржаја одређеног документа и углавном се односе на имена личности, географске појмове, имена места, појава, процеса или историјских догађаја.

Употребу кључних речи илустроваћемо следећим примером: у "Чачанском гласу" бр. 292, 13. новембар 1951, на страни 4 објављен је текст "Боксерска секција "Металац" прераста у клуб", потписан иницијалима М. Ж. На основу наслова издвајамо кључне речи "бокс", "секција", "металац", "клуб", док у тексту налазимо и помињање сале КУД "Абрашевић", па ће још једна кључна реч бити "абрашевић". Да је прилог потписан именом и презименом то би биле две нове кључне речи које описују овај чланак.
(Назад на врх стране)

 

Претрага пуног текста

 

Претрага базе података публикација у пуном тексту врши се избором опције "Пун текст" у падајућој листи десно од поља за унос термина претраживања. За сада се ова опција може применити само на књиге (тј. монографске публикације) чији је садржај након скенирања препознат у софтверу за оптичко препознавање знакова (OCR). Важно је напоменути да се упити за претрагу у пуном тексту ИСКЉУЧИВО уносе ћирилицом или латиницом са дијакритичким знацима. Такође, могући су резултати претраге који не одговарају вашем термину претраживања у потпуности, као у случајевима да је термин претраживања само део неке речи у тексту.
(Назад на врх стране)

 

Које писмо користити?

 

За претраживање базе по кључним речима најбоље је користити ћирилично писмо или латиницу са дијакритичким знацима (за "наша" слова), али у великом броју случајева исти се резултати добијају за било које писмо. Кључне речи су тако дефинисане да се исти резултат добија за упит "школа", "skola" или "škola", на пример. Одступања су могућа у случају претраживања на основу већег броја кључних речи. Користите мала слова за унос упита кључних речи, без обзира да ли је у питању властито име, али досадашње искуство и рад на Дигиталној библиотеци указује да ће се исти резултати претраге добити и ако се користе велика слова или комбинација великих и малих слова за претрагу базе података по кључним речима. Важна напомена: за претраживање колекција у пуном тексту обавезно је коришћење ћирилице или латинице са дијакритичким знацима.

Претраживање базе података по имену аутора захтева да се име и презиме аутора унесе великим почетним словом и оним писмом којим је публикација написана (у највећем броју случајева то је ћирилица). Исто важи и за наслов публикације, претрага ће дати резултате једино ако се упит за претраживање унесе оригиналним писмом публикације.
(Назад на врх стране)

 

Мапа сајта

 

Почетна

Брзи линкови

Помоћ

О пројекту

 

(Назад на врх стране)