О пројекту Дигитална библиотека    |   Назад

 

Шта је Дигитална библиотека?

 

Услови коришћења

 

Технички детаљи

 

Литература

 

Презентације

 

Импресум

 

Изрази захвалности

 

Контакт информације

Шта је Дигитална библиотека?

 

Дигитална библиотека Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" представља организовану и структуирану колекцију дигитализованог материјала из фондова Градске библиотеке, као и у власништву других установа или појединаца, који својом садржином и формом припада завичајној баштини Чачка и околине. Дигитална библиотека је први пројекат ове врсте у Моравичком округу, који настоји да коришћењем интернета и веб технологија омогући најширој публици увид у део културне и научне баштине овог дела Србије. Пројекат су од 2007. године, кроз потпројекте, финансијски помогли Министарство културе Републике Србије, Министарство финансија РС, Национална служба за запошљавање, док су редовни трошкови финансирани из буџета установе.

 

Пројекат из кога је проистекла данашња Дигитална библиотека представљен је на научно-стручном скупу библиотека Србије "Библионет 2009" у Сомбору, 4. и 5. јуна 2009. Организатор "Библионет-а" је Заједница матичних библиотека Србије и библиотека-домаћин. Стручни жири, састављен од управника и директора Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ из Београда, Библиотеке града Београда, Градске библиотеке из Новог Сада, Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева и Градске библиотеке „Карло Бјелицки“ из Сомбора, наградио је као најбољи пројекат "Дигитална библиотека 2006-2008: развој, резултати и перспектива дигитализације у Градској библиотеци `Владислав Петковић Дис`", у категорији "најбољи пројекат у целини, посматрано у односу на његову актуелност, целовитост и применљивост у другим библиотекама".

 

Услови коришћења

 

Целокупан објављени материјал у Дигиталној библиотеци слободно је доступан за преузимање у некомерцијалне сврхе, у складу са постулатима једнаке доступности информација за све грађане и развоја информатичког друштва, само вас молимо да наведете извор: Дигитална библиотека Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" Чачак, www.cacak-dis.rs/dig_bibl/index.html.

Градска библиотека задржава право да ускрати коришћење делова колекција или целих колекција, уколико оне буду коришћене за стицање материјалне добити, нарушавање ауторских права или употребу у било каквом негативном контексту, који не одговара њиховој садржини и форми.

Коришћењем дигиталних колекција пристајете на горње услове и слажете се са правилима коришћења. Све информације садржане у оквиру колекција Дигиталне библиотеке, које су пласиране преко оригиналног дигитализованог материјала, преносе се у свом изворном облику. Градска библиотека "Владислав Петковић Дис", као носилац ауторских права Дигиталне библиотеке, не сноси никакву одговорност за тачност информација садржаних у оригиналним документима у оквиру Дигиталне библиотеке, као ни за све евентуалне последице које могу настати из коришћења и преузимања докумената садржаних у колекцијама.
(Назад на врх стране)

 

Технички детаљи

 

"Срце" дигиталне библиотеке чини MySQL база података, са којом се остварује серверска комуникација преко језика PHP. Определили смо се за ово решење због његове доступности (пошто су то бесплатне технологије) и раширености на нашем тржишту, како би се лако вршиле будуће измене и дограђивања. База података омогућава претрагу Дигиталне библиотеке, захваљујући томе што се сваком дигиталном документу придружује један запис у бази, који садржи све потребне мета-податке за опис документа. Дигитални документи и записи се засебно чувају у оквиру базе података.

Скенирање: сви документи скенирају се са минималном резолуцијом 300 тачака по инчу, у пуном колору уколико је оригинал у боји, односно 8-битној сивој палети за црно-беле оригинале. Након скенирања документи се обрађују у софтверу за графичку манипулацију. Уколико су у питању текстуални документи, они пролазе и кроз процес оптичког препознавања карактера (OCR), да би се корисницима омогућило да претражују документе у Дигиталној библиотеци и у пуном тексту.

Формати докумената: сав скенирани материјал чува се у TIFF формату за главну копију, која се архивира (у три копије, ради веће сигурности), док се за потребе приказа докумената на интернету (у оквиру Дигиталне библиотеке) користи JPEG формат. За потребе приказа аудио-видео фајлова из нашег фонда користимо FLV формат, док се за потребе архивирања мултимедијалне грађе користе AVI, MPEG, WMA и MP3 формати, у зависности од врсте оригиналног носача информација, односно начина снимања оригиналне грађе.

Чување података: сви подаци (изражено кроз меморијски капацитет преко 700 гигабајта података) складиште се на "сториџ" (складиштени) систем, на екстерне хард дискове и једна копија се чува на двд дисковима. Ово је учињено као мера предрострожности од губитка или кварења података. Подаци на двд дисковима чуваће се три године, када ће поново бити нарезани на новим дисковима.

(Назад на врх стране)

 

Литература

 

Објављени радови и документи проистекли из рада запослених Центра за дигитализацију:

 

(Назад на врх стране)

 

Презентације

 

Презентације радника Градске библиотеке Чачак које се тичу процеса дигитализације:

 

(Назад на врх стране)

 

Импресум

 

Дигитална библиотека се развија у оквиру програма рада Градске библиотеке у Чачку на дигитализовању делова свог фонда књижне и некњижне грађе, у циљу њихове заштите и веће доступности корисницима. Дигитална библиотека плод је рада Центра за дигитализацију Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис", који је од 2008. године задужен да води бригу о свим пословима дигитализације и примене савремених информационих технологија у бибиотечкој делатности.

Примењена софтверска решења и стандарди дигитализације развијени су у самој установи, радом запослених и ангажовањем спољних сарадника. Центар за дигитализацију тренутно има два стално запослена радника (Богдан Трифуновић, библиотекар-информациони менаџер и Александар Вукајловић, информатичар). Мултимедијални документи обрађени су ангажовањем колеге Мирка Дрманца из Одељења часописа Градске библиотеке Чачак. У центру су привремено ангажовани и војници на цивилном одслужењу војног рока, на пословима скенирања и обраде материјала. Центар за свој рад повремено упошљава и спољне сараднике. Дипл. инж. Влада Максимовић, асистент на Техничком факултету у Чачку, аутор је базе података на којој почива Дигитална библиотека.
(Назад на врх стране)

 

Изрази захвалности

 

Овом приликом Центар за дигитализацију и Градска библиотека "Владислав Петковић Дис" захваљују се свим појединцима и установама за непосредни или посредни допринос пројекту Дигитална библиотека: Владу Максимовићу за сарадњу на изради базе података и спремности да трпи наше многобројне захтеве и измене, Анђелији Радак, Ивани Петковић и Драгану Јанковићу који су део првог тима масовног програма скенирања грађе, колегиницама Марији Орбовић и Оливери Недељковић из Завичајног одељења чачанске Библиотеке на оствареној стручној сарадњи, колеги Мирку Дрманцу из Одељења часописа, војницима на цивилном служењу војног рока Марку Ристовићу, Душану Баралићу, Бобану Обрадовићу, Ђорђу Боришићу, Владимиру Симићу, Слободану Пауновићу и Ивану Трнавцу, Народној библиотеци Србије и другима које смо овде ненамерно изоставили.

(Назад на врх стране)

 

Контакт информације

 

Градска библиотека "Владислав Петковић Дис"

Центар за дигитализацију

Господар Јованова 6

32000 Чачак

Србија

032/222-098

www.cacak-dis.rs/dig_bibl/index.html

Email adresa

Особа за контакт: Богдан Трифуновић

(Назад на врх стране)